امروز

شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰

  ساعت

۲۲:۱۰ بعد از ظهر

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی بادرود خبر – عبدالله کرمانی نژاد/  آزادی بیان و اندیشه و دموکراسی  در جامعه ما هنوز  به صورت فرهنگ در نیامده و نهادینه نشده است؛ این کار باید در سطح اموزش و پرورش از ابتدا تعلیم داده شود که هنوز به نحو مطلوبی صورت نگرفته است بر عکس فرهنگ استبدادی و خود رایی در عمق وجود احاد جامعه در طول صدها سال گذشته نهادینه شده است. هر کس به قدرت میرسد سعی می کند خواست خودش را حاکم کند و چندان به رقیب فرصت عرض اندام نمیدهد به طور مثال معلم از همان دوران ابتدایی، خودش مبصر کلاس را تعیین می کند و حاضر نیست  در انتخاب وی از شاگردانش
نطر خواهی کند  و همینطور رئیس اداره بدون در نظر گرفتن نظر زیر دستانش خواست خودش را اعمال می کند. در سطح خانواده هم وضعیت بهتر از این نیست، مرد یا زن با فرزند بسته به توانایی اش سعی می کنند نظام پدر سالاری یا مادر سالاری یا فرزند سالاری را حاکم کنند و همینطور در سطح حکومت هر کس به قدرت رسید عرصه را بر مخالفانش تنگ می کند و به او مجال عرض اندام نمی دهد.
ما سالها باید درس دموکراسی را تمرین کنیم تا یاد بگیریم و همینطور  فرهنگ انتقاد پذیری و مشارکت و هم فکری و همراهی را درس دموکراسی باید در جامعه نهادینه شود بیشتر مشکلات ما به نهاد اموزش ما بر می گردد متاسفانه در مدارس ما بجای درس دموکراسی و مشارکت و همکاری و کار گروهی و رعایت نظم و انضباط و نظافت و پاکیزگی یاد بدهیم ذهن و حافظه انها را  مشغول  چند فرمول های بی خاصیت می کنیم.
انتخاباتی برگزار می شور هر کس می خواهد به هر نحوی که هست نظر خود را بر دیگری القا یا تحمیل کند و اگر کسی بتواند بجای یک رای صدها رای بدهد باز هم رای می دهد و هنوز رعایت حقوق دیگران و احترام به ان برای ما نهادینه نشده است

اقای هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۸ به مدت ۸ سال رئیس جمهور بودند .در این دوران سازندگی کشور پس از جنگ از عمده تربن اقدامات دولت مد نظر قرار گرفت و بخش اعظمی از سرمایه کشور صرف باز سازی کشور و آبادی ویرانی های جنگ و بازسازی زیر ساخت های اقتصادی کشور شد.در این هشت سال  قانون انتخابات شوراها اجرا نشد و فضای نقد و انتقاد  بسته بود و فشار سنگین اقتصادی و تورم ناشی از  سازندگی کشور به مردم فشار آورد.کم توجهی به وضعیت معیشت مردم بخصوص قشر محروم  و کم توجهی به خواست مردم سبب بروز نارضایتی در سطح کشور و زمینه برای بروز و ظهور تفکر دیگر شد. در دل همین شرایط بود که دولت اصلاحات با شعار مردم سالاری دینی و آزادی بیان و اندیشه مورد توجه مردم قرار گرفت و با اکثریت مطلق و چشمگیری در دوم خرداد ۱۳۷۶ پیروز انتخابات شد.
با امدن رئیس دولت اصلاحات فضای دموکراسی در جامعه هموار شد؛ ازادی ها ی سیاسی و اجتماعی توسعه یافت ،جامعه مدنی رونق پیدا کرد، راه انتقاد باز شد، قانون شوراها اجرا شد  و مردم توانستند برای اولین در انتخابات شورای شهر و روستاها به پای صندوق رای رفته و نمایندگان خود را انتخاب کنند.تورم کاهش یافت ،فشار اقتصادی بر مردم کم شد . در دوران ریاست جمهوری خاتمی با تاکید بر مردم سالاری و دموکراسی  و ازادی مطبوعات هجمه هایی بر اصول و  ارزشهای اسلامی وارد شد و مبانی اسلام و راه امام خمینی ره  به حاشیه رانده شد و تئوری ایجاد جمهوریت تمام عیار  در محافل علمی و سیاسی مد تظر قرار گرفت.با کمرنگ شدن بعد اسلامیت نظام فرهنگ لیبرالیسم و اصل تسامح و تساهل در جامعه رونق گرفت و فرهنگ ابتذال و بدحجابی رشد یافت .
در چنین فضایی در انتخابات سال ۱۳۸۴ آقایاحمدی نژاد با طرح شعارهای انقلابی و اسلامی همچون توجه به  احیای راه امام و اندیشه های او  و اسلام و احیای سنت ساده زیستی و کمک به مظلومین و محرومین و شکستن حصر مدیریت کلان کشور که  تا آم روز در حلقه محصوری می چرخید ظهور پیدا کرد و به پیروزی رسید .
اشکال هر دوره  ریاست جمهوری این بود  که در هر دوره به برخی از نیازهای جامعه پاسخ داده می شد  و برخی نیازهای اساسی  دیگر کم توجهی می شد و همین مساله موجب روی کرد مردم به کسی باشد که شعار ش توجه به آن بخش فراموش شده برود.
توجه زیاد اقای هاشمی به سازندگی عرصه را بر زندگی و معیشت مردم تنگ کرد و ازادی ها محدود شد نتیجه اش به قدرت رسیدن خاتمی شد . خاتمی بر روی ازادی بیان و دموکراسی و مردم سالاری و تقویت جانعه مدنی تاکید کرد اسلامیت نظام کمرنگ شد و این زمینه ای برای قدرت گرفتن احمدی نژاد با شعارهای مذهبی اش شد.

در دوران احمدی نژاد ادبیات اول انقلاب و شعارهای مذهبی و اسلامی و راه امام و اندیشه های او دوباره رونق گرفت و بر سر زبانها افتاد. ابتکارسفرهای استانی و حضور در شهرها و روستاهای کشور توسط بالاترین مراجع اجرایی کشور و اختصاص بودجه به طرح های عمرانی به صورت ضربتی نور امیدی را در میان محرومین کشور از جمله روستائیان ایجاد کرد.پرداخت یارانه مستقیم به مردم و طرح مسکن مهر امید مسکن دار شدن را برای کسانی ایجاد کرد که برایشان ارزو شده بود..
مشکلاتی که در ابتدای دوره  دوم ریاست جمهوری  آقای احمدی نژاد  به خاطر ادعای تقلب شکست خوردگان پدید امد دولت را وارد چالش مشروعیت کرد و بسیاری از سرمایه های کشور اعم از سرمایه اجتماعی و انسانی و ملی از بین رفت و جایگاه کشور را در جایگاه بین المللی اش تنزل داد. جایگاهی که میشد با اتکاه به انتخابات بی نظیر و با حجم مشارکت بسیار بالا و رکورد شکنی ریاست جمهوری از نظر تعداد رای رتبه ایران را از نظر دموکراسی و توجه به ارای مردم در دنیا بسیار بالا ببرد متاسفانه توسط افرادی قدرت طلب بر باد رفت.
در دوران ریاست جمهوری  آقای احمدی نژاد تفکرات التقاطی حاکم بر کابینه’ بی تجربگی برخی از مدیران ، استبداد و خود رایی ، بی ثباتی پست های مدیریتی در سطح کلان ،تند روی هایی غیر اصولی و موضعگیری های  افراطی دولت از یک طرف و کارشکنی های برخی از اصحاب قدرت و ثروت و رسانه در داخل در طرف دیگر به همراه فشارهای سیاسی از طرف نظام سلطه و سازمان ملل و شورای امنیت و تحریم اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و امریکا موجب انزوای سیاسی ایران در سطح بین المللی شد.
نتیجه چنین رفتاری افزایش تورم و گرانی ،بی ثباتی اقتصادی و بروز نارضایتی در سطح کشور شد.زاویه گرفتن  آقای احمدی نژاد از رهبری ،حصر سران فتنه و جبهه بندی های سیاسی و تاثیر گذاری اصحاب فتنه بر افکار عمومی بر نارضایتی مردم افزود.
در چنین شرایطی اقای روحانی با شعار  تعامل با جامعه جهانی و حل مشکلات اقتصادی و ایجاد اعتدال در عرصه حاکمیتی در سال ۱۳۹۲ به قدرت رسید.

توجه به تعامل با جامعه جهانی و مذاکره با پنج بعلاوه یک و تعلیق مشکلات مردم به مذاکره تقریبا اکثر فرصت دولت روحانی را به این امر اختصاص داد. خروج ایران از انزوای سیاسی ،ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری خارجی و کاهش قابل توجه تورم فرصتهایی  برای حل مشکلات اقتصادی را فراهم کرد ولی هنوز تاثیرات  مثبت آن در زندگی روزمره مردم حاصل نشده است.
نگاه برون گرای روحانی در حل مشکلات کشور تا کنون نتوانسته است مشکل فقر و بیکاری را حل کند.
مسایلی مانند فحشا و ابتذال، اعتیاد به مواد مخدر، افزایش آمار طلاق و فروپاشی خانواده ها و مشکلات فرهنگی دیگر از دیگر مشکلات دولت روحانی است.

آقای روحانی در این  چند ماه تا انتخابات فرصت دارد تا تاثیر برجام در حل معیشت مردم  آشکار سازد.
اشتغال زایی ، افزایش قدرت خرید مردم ، افزایش درامدزایی  و کاهش فشار فقر بر مردم از جمله راهکارهای آقای روحانی برای خروج از این بحران است.
رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی و استقبال کم نظیر مردم از مراسم تشییع جنازه وی زمینه رویکرد بیشتر جامعه بخصوص در صدا و سیما به این شخصیت بزرگ است از آنجا که اقای هاشمی از طرفداران آقای روحانی در انتخابات اخیر بود این مطلب می تواند شانس او در پیروزی مجدد در دور بعد فراهم کند. از طرف دیگر سر در گمی اصول گرایان در همگرایی و توافق بر سر کاندیدای واحد مزید بر علت است.
اما آنچه که  شرایط حاضر اقتضا می کند حضور یک اقتصاد دان قوی در عرصه انتخابات است که با اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و توجه به درون و با تکیه بر جوانان برومند سرزمین با حمایت از تولید داخلی جلوگیری از ورود بی رویه کالا بخصوص قاچاق کالا، حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، برخورداری از دیپلماسی فعال درعرصه سیاست خارجی بر اساس اصل عزت مصلحت و اقتدار داشتن ،نقش فعال در تولیدات فرهنگی داخی مطابق با هنجارهای اجتماعی و برخورداری از  بکارگیری همه جناح ها و تشکل های داخل نظام و بهره مندی از قدرت بکار گیری همه پتانسیل موجود در جامعه از جمله در امر گردشگری حمل و نقل بین المللی، صنایع پتروشیمی و کشاورزی ،منابع و معادن و تولید علم در عرصه هوا فضا و انرژی اتمی و ایجاد ساختارهای لازم در عرصه مدیریتی ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی ،مبارزه جدی با فساد و  غیره است که از توان کابینه پیر و فرسوده روحانی بر نخواهد امد. دولت روحانی اگر با پیروزی هم مواجه  شود با اکثریتی  بسیار شکننده  و ضعیف همانند دور اول خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه

انتهای پیام/

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد